Noteikumos lietotie termini

Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.ortopartneri.com turpmāk – Interneta veikals lietošanas kārtību

1.1. Interneta veikals – Pārdevēja interneta veikals www.ortopartneri.com, kas reģistrēts Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167, Latvija un kura nodrošina Interneta veikals pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem

1.2. Atteikuma tiesības – ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas, atkāpties no Distances līguma (vienošanās, par Preces iegādi, kas starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta attālināti – tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā);

1.3. Līdzēji – Pircējs un Pārdevējs, abi kopā;

1.4. Pārdevējs – SIA „Orto Partneri”, reģ. Nr. 40003887060, juridiskā adrese: Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167, Latvija, tālrunis: +371 27240524;

1.5. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Pasūtījumu Interneta veikalā, izmantojot Tīmekļa vietni;

1.6. Preces – jebkuras preces, kuras Interneta veikala vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties;

1.7. Noteikumi – šie Lietošanas noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Tīmekļa vietnē.

1.8. Tīmekļa vietne: tīmekļa vietne www.ortopartneri.com.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Ja Lietotājs iegādājas Interneta veikals piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

2.2. Ja Lietotājs iegādājas preces Interneta veikals, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.ortopartneri.com

2.3. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Interneta veikals darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Interneta veikals ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Interneta veikals

2.4. Interneta veikals patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Interneta veikals , tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

2.5. Interneta veikals patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

Personas datu aizsardzība

3.1. Iepirkties Interneta veikals var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu Lietotājam ir jāievada vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts. Lai pieteiktos vietnē jānorada e-pasts un parole piekļuvei vietnē.

3.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, Interneta veikals nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

3.3. Reģistrējoties Interneta veikals Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus Interneta veikals . Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Interneta veikals izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Interneta veikals sadaļā – Kontakti.

3.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

3.5. Interneta veikals garantē lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

3.6. Interneta veikals apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Interneta veikals partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

3.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

Pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšana

4.1. Preces pirkuma līgums starp Interneta veikals un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

4.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Interneta veikals datu bāzē.

4.3. Interneta veikals piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

4.4. Ja Interneta veikals neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

4.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Interneta veikals nevar nodrošināt interneta veikala iegādāto preci. Interneta veikals apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Interneta veikals atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

Preču cenas un samaksas kārtība

5.1. Preču cenas interneta veikalā Interneta veikals norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.

5.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

5.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus;

5.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

5.2.3. ar kredītkarti;

Preču piegāde

6.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

6.1.2. Preču piegāde ar “DPD paku bode” starpniecību

6.1.2.1. Pirkuma summai līdz 19,99 EUR (deviņpadsmit EURO un 99 centi) piegādes maksa Latvijā – 3,00 (trīs eiro un 00 centi) EUR. Ja Pirkuma summa sastāda vismaz 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centu), piegāde ir bezmaksas

6.1.2.2. Pirkuma summai līdz 39,99 EUR ar PVN (deviņi EURO un 99 centi) piegādes maksa pa Baltijas valstīm – 5.50 (pieci eiro un piecdesmit centi) EUR. Ja Pirkuma summa sastāda vismaz 40,00 EUR ar PVN (četrdesmit euro un 00 centu), piegāde ir bezmaksas.

6.2. Interneta veikals darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-3 (viena līdz trīs) darba dienas.

6.3.. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

6.4. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Interneta veikals neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

Preču kvalitāte

7.1. Visu Interneta veikals pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

7.2. Interneta veikals precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

Preču atgriešana

8.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt Interneta veikals iegādāto preci atpakaļ Interneta veikalam.

8.2. Lietotājs informē Interneta veikalu par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Interneta veikals uz adresi: Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167.

8.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

8.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

8.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

8.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

8.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

8.3.5. Interneta veikalam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

8.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

8.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

8.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Interneta veikals ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

8.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež Interneta veikals ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Interneta veikals piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

Informācijas apmaiņa

9.1. Interneta veikals sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Interneta veikals sadaļā – Kontakti.

9.2. Ikviens Pircējs var izteikt ieteikumus, priekšlikumus par Tīmekļa vietnes darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz to e-pastu info@ortopartneri.com

Atbildība

10.1. Interneta veikals ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Interneta veikals lietošanas kārtībai.

10.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. Interneta veikals nav atbildīgs par veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu.

10.4. Interneta veikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Interneta veikals saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Interneta veikals centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Lietotāju un Interneta veikals regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Interneta veikals klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11.3. Piegāžu, servisa un garantijas prasības tiek ievērotas saskaņā ar Latvijas Normatīvo Aktu prasībām.

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Orto Partneri”, reģistrācijas numurs: 40003887060, kas reģistrēts Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167 (turpmāk — Interneta veikals ) nodrošina klientu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Pirms savu datu sniegšanas (reģistrējoties, izdarot pirkumu vai citā veidā) lūdzam iepazīties ar Interneta veikals

Privātuma politikas principiem, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, uzglabāšanu, izmantošanu, publicēšanu un nodošanu citiem. Mēs pieņemam, ka nododot savus personas datus Interneta veikals jebkurā veidā, jūs ar šo Privātuma politiku esat iepazinušies un to akceptējuši.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

SIA “Orto Partneri” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Apmeklētāja pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu SIA Orto Partneri saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
– saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu;
– leģitīmās interesēs, lai realizētu no SIA Orto Partneri un Apmeklētāja starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA Orto Partneri leģitīmās intereses.
SIA Orto Partneri leģitīmās intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– analizēt SIA Orto Partneri mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
– administrēt SIA Orto Partneri mājaslapu;
– veikt darbības Apmeklētāju ieinteresēšanai, piesaistīšanai;
– segmentēt Apmeklētāju datu bāzi savu pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
– attīstīt, reklamēt savas preces un pakalpojumus;
– nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;
– administrēt maksājumus;
– vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Interneta veikals apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Preču un pakalpojumu distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
Preču rezervēšana
Lojalitātes sistēmas nodrošināšana
Pieteikumu izskatīšana un apstrāde, konsultāciju nodrošināšana
Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
Biznesa plānošana un analītika
Personāla atlase un vadība
Jaunumu izsūtīšana

Interneta veikals apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Līguma noslēgšanai vai izpilde
Leģitīmās intereses nodrošināšana
Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

Interneta veikals glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Interneta veikals var realizēt savas leģitīmās intereses;
kamēr Interneta veikals pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Interneta veikals var nodot informāciju trešajām personām, piemēram – tiesībsargājošajām instancēm.

Ar datu subjektu noslēgtā līguma saistību izpildes nodrošināšanai Interneta veikals var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram – preču piegāde, līzinga pakalpojumi un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Interneta veikals sadarbības partneri apstrādā datu subjekta personas datus un ir uzskatāmi par Interneta veikals datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Interneta veikals ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos datu subjekta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Interneta veikals par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA Orto Partneri birojā pēc adreses: Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Interneta veikals veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, izdarot atbilstošas izmaiņas savā lietotāja profilā, vai sūtot atsaukumu uz epastu: info@ortopartneri.com.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu uzstādījumos, vai par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@ortopartneri.com. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā

Interneta veikals ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas savā Privātuma politikā, kuras pēc tam tiek publicētas interneta vietnē www.ortopartneri.com .

 Privātuma politika pārskatīta un aktualizēta 08.08.2023