Mēs piedāvājam sekojošus risinājums:

  • Innovācija  no biopolimēra  mazo locītavu artrožu ārstēšanai;
  • Ķirurģiskās šuves un biomaterāli;
  • Medicīniskie instrumenti;
  • Neinvazīva  sirds izsviedes un hemodinamikas monitoringa sistēma;
  • Neinvazīva ķirurģisko brūču slēgšana.

Sadarbības partneri