Roku dezinfekcijas līdzeklis

6,05

Apraksts

Roku dezinfekcijas līdzeklis 200ml, kas izgatavots saskaņā ar PVO ieteikto sastāvu.
Satur: etanolu, ūdeņraža peroksīdu, glicerīnu.
Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Uz plaukstas uzklājiet dezinfekcijas līdzekli, pārklājiet visu roku virsmu un berzējiet rokas, līdz tās sausas.
Tikai ārīgai lietošanai.
Izgatavots: 04.2020

Spirta saturs 80%

Glicerīns – saudzē un mīkstina ādu.

Lietojot līdzekli, rokas nepaliek sausas!