Noteikumos lietotie termini

Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.ortopartneri.com turpmāk – Interneta veikals lietošanas kārtību

1.1. Interneta veikals – Pārdevēja interneta veikals www.ortopartneri.com, kas reģistrēts Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167, Latvija un kura nodrošina Interneta veikals pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem

1.2. Atteikuma tiesības – ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas, atkāpties no Distances līguma (vienošanās, par Preces iegādi, kas starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta attālināti – tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā);

1.3. Līdzēji – Pircējs un Pārdevējs, abi kopā;

1.4. Pārdevējs – SIA „Orto Partneri”, reģ. Nr. 40003887060, juridiskā adrese: Stīpnieku ceļš 7, Mārupe, LV-2167, Latvija, tālrunis: +371 27240524;

1.5. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Pasūtījumu Interneta veikalā, izmantojot Tīmekļa vietni;

1.6. Preces – jebkuras preces, kuras Interneta veikala vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties;

1.7. Noteikumi – šie Lietošanas noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Tīmekļa vietnē.

1.8. Tīmekļa vietne: tīmekļa vietne www.ortopartneri.com.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Ja Lietotājs iegādājas Interneta veikals piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

2.2. Ja Lietotājs iegādājas preces Interneta veikals, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.ortopartneri.com

2.3. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Interneta veikals darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Interneta veikals ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Interneta veikals

2.4. Interneta veikals patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Interneta veikals , tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

2.5. Interneta veikals patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

Pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšana

4.1. Preces pirkuma līgums starp Interneta veikals un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

4.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Interneta veikals datu bāzē.

4.3. Interneta veikals piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

4.4. Ja Interneta veikals neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

4.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Interneta veikals nevar nodrošināt interneta veikala iegādāto preci. Interneta veikals apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Interneta veikals atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

Preču cenas un samaksas kārtība

5.1. Preču cenas interneta veikalā Interneta veikals norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.

5.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

5.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus;

5.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

5.2.3. ar kredītkarti;

Preču piegāde